13 באפריל 2024: “תזמורת גלן מילר המפורסמת בעולם “LIVE ו-SWINGING”